GMAT Integrated Reasoning Section: Hur man får högsta möjliga poäng | Leland (2023)

Om du planerar att ta GMAT, vill du förstå avsnittet Integrated Reasoning (IR), som har blivit allt viktigare för sökande till topp MBA-program. I den här artikeln tar vi en djupdykning i avsnittet GMAT Integrated Reasoning och ger dig tips och strategier för att uppnå högsta möjliga poäng.

Vad är GMAT Integrated Reasoning?

Sektionen GMAT Integrated Reasoning är utformad för att mäta din förmåga att utvärdera information som presenteras i flera format och från flera källor. Det testar din förmåga att tolka data från grafer, tabeller och diagram, och göra beräkningar baserat på de data som presenteras. Du kommer att stöta på en mängd olika frågetyper, från resonemang med flera källor till tvådelad analys, och kommer att behöva visa din förmåga att tänka kritiskt och använda flera datakällor för att lösa komplexa problem.

En viktig sak att notera om avsnittet GMAT Integrated Reasoning är att det är ett datoranpassat test. Det betyder att svårighetsgraden på frågorna du får kommer att baseras på din prestation på tidigare frågor. Om du svarar rätt på en fråga blir nästa fråga svårare. Om du svarar fel på en fråga blir nästa fråga lättare. Detta säkerställer att testet exakt mäter din förmåga.

En annan viktig aspekt av avsnittet GMAT Integrated Reasoning är att det är tidsinställt. Du kommer att ha 30 minuter på dig att svara på 12 frågor, vilket innebär att du måste arbeta snabbt och effektivt. Det är viktigt att öva på din tidshantering innan du gör testet, så att du kan se till att du har tillräckligt med tid för att svara på alla frågor och granska ditt arbete.

(Video) GMAT IR : Integrated Reasoning Speed Strategy

Förstå formatet för GMAT Integrated Reasoning Section

Sektionen GMAT Integrated Reasoning är 30 minuter lång och består av 12 frågor. Dessa frågor är indelade i fyra typer:

 • Resonemang med flera källor
 • Tabellanalys
 • Grafisk tolkning
 • Tvådelad analys

Var och en av dessa frågetyper kommer att utmana dig på olika sätt och kräver att du använder en mängd olika färdigheter för att lösa problem. Till exempel kommer frågorna om resonemang med flera källor att testa din förmåga att analysera data från flera källor och göra slutsatser, medan frågorna om tabellanalys kommer att testa din förmåga att tolka data som presenteras i en tabell.

Det är viktigt att notera att avsnittet GMAT Integrated Reasoning är datoranpassat, vilket betyder att svårighetsgraden för frågorna kommer att anpassas baserat på din prestation. Det betyder att om du svarar rätt på en fråga blir nästa fråga svårare och om du svarar fel på en fråga blir nästa fråga lättare. Det är viktigt att ta fart på dig själv och inte lägga för mycket tid på någon fråga, eftersom det kan påverka ditt totala resultat negativt.

Tips och strategier för att analysera grafik i GMAT Integrated Reasoning Section

En nyckelfärdighet du behöver för avsnittet GMAT Integrated Reasoning är förmågan att analysera och tolka grafik. Du kan stöta på grafer, diagram, punktdiagram eller andra visuella representationer av data. För att ta itu med dessa frågor bör du utveckla några nyckelstrategier:

(Video) 3. GMAT Integrated Reasoning Lesson: Maximizing your IR Score

 • Identifiera variablerna: Börja med att identifiera de variabler som visas i grafiken. Vad är x- och y-axlarna? Vilken data representeras?
 • Leta efter mönster: Leta efter trender eller mönster i data. Finns det vissa samband som är tydliga från grafen?
 • Var noggrann: Var uppmärksam på skalorna som används på grafen. Om skalan ändras, se till att du justerar din analys därefter.

En annan viktig strategi för att analysera grafik i avsnittet GMAT Integrated Reasoning är att vara uppmärksam på grafikens etiketter och titlar. Dessa kan ge ett viktigt sammanhang och hjälpa dig att förstå vad grafiken försöker förmedla. Dessutom är det viktigt att överväga källan till data och eventuella fördomar som kan finnas.

Slutligen är övning nyckeln när det gäller att analysera grafik. Ju mer du övar, desto mer bekväm blir du med att tolka olika typer av grafik och identifiera viktiga insikter. Överväg att använda övningsmaterial eller ta övningsprov för att finslipa dina färdigheter och bygga ditt självförtroende.

Hur man tolkar resonemangsfrågor med flera källor i GMAT Integrated Reasoning Section

Flerkällor Resoneringsfrågor kommer att utmana dig att analysera en mängd olika källor (som tabeller, grafer och text) för att lösa ett problem. För att ta itu med dessa frågor bör du följa några viktiga steg:

 • Läs noga: Se till att du läser all information som tillhandahålls. Fokusera inte bara på en informationskälla.
 • Jämför och kontrast: När du har läst all information, börja jämföra och kontrastera de olika källorna. Leta efter mönster eller inkonsekvenser som kan hjälpa dig att lösa problemet.
 • Dra slutsatser: Använd informationen du har samlat in för att dra slutsatser och dra slutsatser om problemet.

Tidshanteringstips för GMAT-integrerade resoneringstesttagare

Tidshantering är avgörande för framgång i avsnittet GMAT Integrated Reasoning. Du har bara 30 minuter på dig att svara på 12 frågor, vilket innebär att du måste arbeta snabbt och effektivt. Här är några strategier som kan hjälpa dig att hantera din tid:

(Video) Free GMAT Prep Hour: All About GMAT Integrated Reasoning

 • Hoppa över svåra frågor: Om du fastnar i en fråga, slösa inte för mycket tid på att försöka svara på den. Gå vidare och återkomm till det senare om du har tid.
 • Pace dig själv: Du vill arbeta effektivt så att du har tid att svara på alla frågor. Använd en klocka eller klockan på din dator för att se till att du arbetar i ett bra tempo.

Hur man effektivt använder kalkylatorn i GMAT Integrated Reasoning Section

GMAT-provet ger dig en miniräknare på skärmen för avsnittet Integrated Reasoning. Även om detta kan vara till hjälp, är det viktigt att använda kalkylatorn effektivt. Här är några tips:

 • Öva med miniräknaren: Innan testdagen, se till att du är bekväm med att använda miniräknaren så att du inte slösar tid på att ta reda på hur du använder den under provet.
 • Använd kalkylatorn för komplexa beräkningar: Kalkylatorn kan spara tid på komplexa beräkningar, men lita inte på den för mycket. Du bör fortfarande ha starka huvudräkningsfärdigheter.

Vanliga misstag att undvika när du tar avsnittet med GMAT-integrerat resonemang

Här är några vanliga misstag du vill undvika när du tar avsnittet GMAT Integrated Reasoning:

 • Spendera för mycket tid på en fråga: Om du fastnar på en fråga, slösa inte för mycket tid på att försöka svara på den. Gå vidare och återkomm till det senare om du har tid.
 • Läs inte instruktionerna noggrant: Se till att du förstår frågetypen innan du börjar svara på frågan. Olika frågetyper kräver olika strategier.
 • Öva inte tillräckligt: ​​Avsnittet GMAT Integrated Reasoning kan vara utmanande, så det är viktigt att öva så mycket som möjligt för att bygga upp dina färdigheter och förtrogenhet med provet.

Hur man övar för GMAT Integrated Reasoning Section: Exempel på frågor och tester

Att öva för GMAT Integrated Reasoning-sektionen är avgörande för framgång på testdagen. Här är några tips för effektiv träning:

 • Använd officiellt övningsmaterial för GMAT: GMAT-webbplatsen tillhandahåller gratis övningsmaterial som liknar det du ser på själva provet.
 • Gör övningsprov: Genom att göra övningsprov hjälper dig att bygga upp dina färdigheter och förtrogenhet med provet. Det kommer också att ge dig en uppfattning om vad du kan förvänta dig på testdagen.
 • Öva under testförhållanden: När du övar, försök att simulera testförhållanden så mycket som möjligt. Ta tid på dig själv och arbeta snabbt och effektivt.

Vilket resultat behöver du för att bli accepterad till de bästa MBA-programmen?

Poängen du behöver för att bli antagen till de bästa MBA-programmen beror på det specifika programmet och dina konkurrenter. Men ett bra GMAT-poäng ligger i allmänhet mellan 650 och 700.

Top Business Schools som kräver eller accepterar GMAT Integrated Reasoning Section Score

Majoriteten av de bästa handelshögskolorna kräver eller accepterar GMAT Integrated Reasoning-sektionens poäng som en del av deras antagningsprocess. Några anmärkningsvärda skolor inkluderar Harvard Business School, Wharton School vid University of Pennsylvania och Kellogg School of Management.

Hur man återtar GMAT Integrated Reasoning Section: Tips och strategier för att förbättra ditt resultat

Om du inte är nöjd med din GMAT Integrated Reasoning-poäng kan du göra om provet. Här är några tips för att förbättra din poäng:

 • Analysera dina misstag: När du granskar ditt prov, ta dig tid att analysera dina misstag. Vilka typer av frågor kämpade du med? Fanns det några mönster i dina misstag?
 • Fokusera på svagheter: När du har identifierat dina svagheter, fokusera på att öva på dessa färdigheter för att stärka dem.
 • Öva, öva, öva: Nyckeln till framgång i avsnittet GMAT Integrated Reasoning är övning. Ju mer du övar, desto mer bekväm kommer du att vara med tentamens format och de typer av frågor du kommer att stöta på.

Genom att följa dessa tips och strategier kan du förbättra din GMAT Integrated Reasoning-poäng och uppnå högsta möjliga poäng.

Bläddra bland hundratals expertcoacher

Leland-tränare har hjälpt tusentals människor att nå sina mål. En dedikerad mentor kan göra hela skillnaden.

FAQs

Is integrated reasoning in GMAT tough? ›

The GMAT's Integrated Reasoning section is very challenging for most test-takers. It contains 12 questions, most of which have two or three parts, and you're only given 30 minutes to complete it. If you count up all of the individual parts as separate questions, the average IR section has roughly 24 questions.

How much does integrated reasoning affect GMAT score? ›

1. Does IR score affect GMAT score? The Integrated Reasoning score does not go towards the final GMAT score. The GMAT IR Score is recorded independently and has no bearing on your overall score out of 800.

How many questions are in integrated reasoning GMAT? ›

The Integrated Reasoning section, consisting of 12 questions covering four question types to be completed in 30 minutes, requires test takers to analyze and synthesize data in different formats from multiple sources.

How can I improve my integrated reasoning score? ›

Balance your time preparing for Table Analysis, Graphics Interpretation, Two-Part Analysis, and Multi-Source Reasoning questions. Leverage skills you already have to perform well on IR. Mastering the art of sorting data in IR questions will be a pivotal step toward earning a high IR score.

Is a 6 on integrated reasoning good? ›

Most consider a good Integrated Reasoning score a 6 or higher. Earning a 6 would put you in the 64th percentile, meaning you outperformed about two-thirds of test-takers. A 7 would put you in the top 20% of test-takers, and a perfect 8 would put you in the top 10%.

Which is the toughest section in GMAT? ›

Many students consider the Quantitative Reasoning portion to be the most difficult part of the GMAT. Rather than asking you to use advanced arithmetic and solve complex equations, this section of the test requires you to solve problems by using logic and analytical reasoning to find relevant data.

Does Harvard care about integrated reasoning GMAT? ›

Yes. Anyone who takes the GMAT on or after June 5, 2012 will be required to take the Integrated Reasoning portion of the GMAT exam.

What is the most difficult part of the GMAT? ›

Quantitative Ability is the most challenging section of the GMAT. The questions in quantitative ability require applying mathematical concepts and solving problems. This section demands a high level of skills in math and speed as you are given only 75 minutes for completion.

Do schools look at integrated reasoning? ›

Schools will still glance at your IR score, if just to reaffirm what they already know about you: you're a great candidate! Also, if you have an interest in a top-tier school, followed by a consulting career, an IR score may play a more important role.

Does GMAT score correlate to IQ? ›

No, the GMAT is not an IQ test in the same way a submarine is not an aeroplane. The two things in both cases are designed for entirely different purposes, and one cannot do what the other can. Moreover, a GMAT score and an IQ score have no means of cross-analysis and cannot be substituted for one another.

How many questions can you get wrong to get a 750 on the GMAT? ›

But on the GMAT, you can miss 30-35 percent of the questions and still score in the 680 to 720 range. And even if you're aiming for a 730 to 750 (i.e., stratospheric!) score, you can still miss about 15-25 percent of the questions.

How many hours should I study for GMAT? ›

How long does GMAT prep take? Remember, studying for the GMAT takes time. Plan to spend about two to three months and 100–120 hours reviewing material and practicing regularly. The top scorers on the GMAT spend 120+ hours, on average, studying for Test Day over a period of time.

Do you get your GMAT score immediately? ›

Candidates will be able to preview their unofficial Total, Quant, Verbal, and IR scores at the end of the exam. The official score report will be made available to candidates via their mba.com account within 7 business days (but it may take up to 20 business days to process scores in some cases).

Is 5 a good integrated reasoning score? ›

Many schools are looking for a “good enough” score of 5 or higher on the Integrated Reasoning section of the exam. The top score on Integrated Reasoning is an 8. If you are applying to top-20 business schools, aim for a 6 (or higher) on the Integrated Reasoning section of the GMAT.

How many points is integrated reasoning? ›

The GMAT IR score is reported separately from scaled Quant and Verbal scores. Thus, your GMAT IR score does not affect your overall score out of 800. GMAT IR Score range is between 1 – 8 (In 1-point increments) The section consists of 12 question of 4 different types.

Where can I practice integrated reasoning GMAT? ›

GMAT prep courses: Many GMAT prep courses offer comprehensive study materials for the Integrated Reasoning section, including video lessons, practice questions, and full-length mock exams. Some popular GMAT prep courses include Kaplan, Manhattan Prep, and Princeton Review.

Is integrated reasoning multiple choice? ›

The four types of questions are multi-choice reasoning, graphics representation, two-part analysis, and table analysis.

How hard is it to get 650 on GMAT? ›

Getting 650 on GMAT is not easy. 73% of test takers score less than 650. Hitting the score requires 60-90 hours of preparation spread across 1-2 months. Also, scoring 650 on GMAT requires thorough knowledge of easy and medium concepts and a working knowledge of hard concepts.

What GMAT score do I need for Harvard? ›

Harvard reports its class median, rather than average, GMAT score. Harvard's median GMAT is 730. This gives you an idea of where you are, at least in terms of your competitiveness around the GMAT. Broken down by GMAT Quant and Verbal sections, Harvard's median quant score is 49 and Harvard's median verbal score is 41.

Is it hard to get a 550 on the GMAT? ›

Score reports indicate that the average question difficulty associated with a 550 GMAT score is a little higher than medium for Quant and a little lower than medium for Verbal. So, the questions you need to answer to score 550 require solid quantitative and verbal skills but aren't particularly tricky.

What is the lowest GMAT score accepted? ›

The Lowest GMAT Percentile Score You Can Get

For the percentile ranking released by the Graduate Management Admission Council (GMAC), a low score like 200 points is not considered. The lowest score that gets you a percentile ranking, as shared earlier, is 220.

What is the lowest GMAT score ever? ›

What is the lowest acceptable GMAT score? Regarding the GMAT score for MBA, the lowest possible GMAT score is 200, and the highest possible GMAT score for MBA is 800.

What is the lowest GMAT score? ›

The minimum GMAT score is 200 while the maximum you can score on the test is 800. Although schools consider your application holistically, at the vast majority of schools worldwide, scoring above 700 is highly competitive.

What GPA is needed to get into Harvard MBA? ›

There is no minimum GPA to apply, although our students usually have strong undergraduate records. Undergraduate academics are just one factor the Admissions Board uses to evaluate a candidate.

Will an 800 GMAT get me into Harvard? ›

A score between the range of 750 and 800 will set you on the right track for acceptance into Harvard. You must also focus on the other areas of your application, as your GMAT score only makes up 22% of the weightage in your application.

Does GPA matter for Harvard MBA? ›

There are no specific Harvard MBA GPA requirements. However, the class of 2024 at HBS has an average undergraduate GPA of 3.7. If you're considering applying to HBS, you may be interested in our article about average GMAT scores of MBA students at Harvard.

How many people fail GMAT? ›

GMAT is taken by more than 200,000 people annually, and only 6% of the total takers score 720 or more.

Is the GMAT a lot of math? ›

The GMAT Quantitative Section is designed to test your quantitative reasoning—your ability to think logically about quant concepts. It covers basic math concepts, including arithmetic, algebra, and geometry, but it's not truly a math test (though it can certainly feel like it).

How rare is a perfect GMAT score? ›

So, we can see why, according to the Graduate Management Admissions Council, fewer than 50 people out of the over 200,000 people who take the GMAT each year score a perfect 800.

Does essay affect GMAT score? ›

AWA scores are computed separately from the scores for the multiple-choice sections of the exam and have no effect on the Integrated Reasoning, Verbal, Quantitative, or Total GMAT scores.

Does GMAT essay matter? ›

The Analytical Writing Assessment or AWA section of the GMAT does not contribute to the total GMAT score. But it does not mean that the section has no relevance. Read on to know everything you need to know about the section, along with why business schools look at AWA scores.

What is an average GMAT score? ›

Average GMAT score

According to the Graduate Management Admission Council (GMAC)—the body that administers the GMAT exam—two-thirds of GMAT test takers receive a Total Score between 400 and 600. The average score among all test takers in the past three years is about 568.

Do employers look at GMAT score? ›

Some recruiters are keen on seeing the GMAT scores of applicants, particularly if the job position is in financial planning, analysis, risk management, and equity departments. They also ask to see the GPA. Many job postings for positions mention that GPA is required, “unless your school has a non-disclosure policy.”

Do schools care about GMAT? ›

Business schools look at your GMAT score to ensure that you can keep up with their academic program. Here, your score is used to evaluate whether you have the necessary quantitative, verbal, and critical thinking skills to complete the coursework, which includes subjects like finance, economics, and strategy.

Can GMAT make up for bad GPA? ›

GPA is actually just one of the factors of assessing the entire application. Other factors are your GMAT Score, Essays, Recommendations, Strong CV, and Work Experience. A low GPA can not stop you from taking admission to a business school if your GMAT Scores are high enough to compensate.

What is a 75% on the GMAT? ›

Each of your five GMAT scores includes a percentile ranking, which indicates the percent of test takers that you performed better than. For example, a ranking of 75% means that 25% of test takers performed as well or better than you, and 75% did not do as well.

How many questions can you miss on the GMAT to get a 700? ›

So, for Quant, you can multiply 31 by 71% to get 22/31 correctly answered questions. For Verbal, you can multiply 36 by 74% to get about 27/36 correctly answered questions. In other words, you could miss 9/31 Quant questions in total and 9/31 Verbal questions in total to score 700.

Does GMAT penalize for guessing? ›

If you leave a question blank, you receive no credit for the item. However, if you answer a question and get it wrong, you get no credit and you are penalized a quarter of a point for five-option multiple-choice questions and one-third of a point for four-option questions.

What is the most efficient way of studying to score a 700 on the GMAT? ›

Pace yourself

Always keep track of the time spent on each question during your test prep because the exam gives you only around two minutes per question on average, and by the end of the preparation process, you must be capable of solving almost any question within that timeframe.

Do you need to study for IR GMAT? ›

The short answer? Yes and No. It depends on what types of school you'd like to be admitted to, how much time you have to study for the exam, and what you want to do after business school. That said, the GMAT Integrated Reasoning section is definitely not as important as the Quantitative and Verbal sections of the exam.

Is 47 a good quant GMAT score? ›

For someone without much of a quantitative background, a score of 45 or higher on the Quant section is usually considered good enough even by top-10 schools. (Though if you are an engineer or financial analyst, you may need to aim higher.)

Can you use calculator on integrated reasoning GMAT? ›

First and foremost, you are only allowed to use a calculator on one section of the GMAT. Specifically, a calculator will only be permitted on the Integrated Reasoning portion of the exam. As such, a calculator will not be permitted to you during the Quantitative, Verbal, or Analytical Writing portions.

What is the best GMAT study prep? ›

Compare the Best GMAT Prep Courses
CompanyPriceDuration
Magoosh Best Overall$219, $249, $5991-year access
GMAT Official Starter Kit Best Free CourseFreeUnlimited
Kaplan Best Online Course$999 or $1,5996 months
Princeton Review Best In-Person Course$1,399 to $1,999*1.5 months of class plus materials for longer
2 more rows

What's the average GMAT score? ›

Average GMAT Score in the U.S.

In 2021, the national average score was a record 658. In 2017, it was 613. In 2021, 73.5% of students sent their GMAT scores to MBA programs, 21.3% to business master's programs, and 5.2% to others.

Is 2 months enough to prepare for GMAT? ›

Preparing for GMAT in 2 months is possible, it only requires determination and consistency. Thus, invest in thoroughly studying each of the sections of Verbal Reasoning, Quantitative Reasoning, Integrated Reasoning and Analytical Essay Writing.

Can I get into Harvard with 700 GMAT? ›

To get into most top MBA programs, you'll need to make sure you earn a high score on the GMAT. The average GMAT score to get into HBS is especially high, and you should aim for a placement in the high 700s. This is one of the many reasons that starting early is crucial, as it gives you time to prepare for the GMAT.

Is 700 GMAT good enough for Harvard? ›

There are business schools that don't require the GMAT and those that accept the GRE. But, for the most part, you're just going to need to buckle down and take the test - aiming for the highest score you can achieve. For example, a good GMAT score for Harvard Business School would definitely be in the 700+ range.

Can I go to Harvard without GMAT? ›

There is no minimum GMAT or GRE to apply and we do not have a preference toward one test or the other.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kimberely Baumbach CPA

Last Updated: 10/08/2023

Views: 5427

Rating: 4 / 5 (61 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kimberely Baumbach CPA

Birthday: 1996-01-14

Address: 8381 Boyce Course, Imeldachester, ND 74681

Phone: +3571286597580

Job: Product Banking Analyst

Hobby: Cosplaying, Inline skating, Amateur radio, Baton twirling, Mountaineering, Flying, Archery

Introduction: My name is Kimberely Baumbach CPA, I am a gorgeous, bright, charming, encouraging, zealous, lively, good person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.