Velofaryngeal dysfunktion (2023)

Vad är velofaryngeal dysfunktion?

Velofaryngeal dysfunktion (VPD) är en term som används för att beskriva störningar som kännetecknas av den onormala funktionen hos velofarynxklaffen, inklusive velofaryngeal insufficiens (VPI).

Velofarynxklaffen inkluderar den mjuka gommen samt svalget och sido- och bakväggarna i halsen. Syftet med dessa strukturer är att separera mun- och näshålan under sväljning och tal. När velofarynxklaffen inte fungerar korrekt kan det orsaka komplikationer med sväljning och tal.

Orsaker

VPD kan bero på strukturella, neuromotoriska eller andra funktionella orsaker. VPD kan uppstå isolerat eller med andra medicinska eller genetiska tillstånd. KäftVelofaryngeal dysfunktionsprogrambehandlar patienter med alla former av VPD till följd av följande:

 • Kluven gom
 • Submukös gomspalt
 • Adenoidektomi, tonsillektomi
 • Medfödd VPD
 • Störningar associerade med genetiska syndrom, av vilka några inkluderar:
  • 22q11.2 deletionssyndromet är den vanligaste orsaken till syndromiska palatala avvikelser. Vi är en del av CHOPs internationellt erkända 22q och You Center, som är specialiserat på diagnostik och multidisciplinär hantering av barn med en kromosom 22q11.2 deletion.
  • Neurofibromatos (NF)
  • Kabukis syndrom
 • Palatala tumörer

tecken och symtom

När den välofaryngeala stängningen inte sker ordentligt kan mat eller överflödig luft strömma ut genom näsan. Detta kan resultera i flera talstörningar, såsom:

 • Hypernasalt tal
 • Oförmåga att skapa tryck för talljud
 • Oförmåga att bilda tal låter korrekt

Dessa talstörningar kan avsevärt störa ditt barns förmåga att kommunicera och påverka utveckling och social funktion.

Barn med VPD kan också behöva behandling för larynxavvikelser, sömnapné, röststörningar, hörselnedsättning eller öronsjukdomar och problem med tonsiller och adenoider.

(Video) All about VPI (Velopharyngeal Insufficiency)

Utvärdering och diagnos

Under ditt barns första besök kommer vi att genomföra en omfattande klinisk undersökning för att få en grundlig förståelse av hans tillstånd och eventuella komplikationer.

Om det behövs kommer ditt barn att genomgå tester för att utvärdera velofarynx under tal. Detta görs med videonasoendoskopi eller videofluoroskopi.

(Video) Velopharyngeal Insufficiency (VPI) Causing Hypernasal Speech and Nasal Regurgitation with Swallow

 • Video nasoendoskopi— Videonasoendoskopi involverar placering av en liten kamera genom näsan för att visualisera den velofaryngeala mekanismen från ovan medan ditt barn talar. Denna studie ger information om de anatomiska strukturer som är involverade i talproduktion och specifik information om hur de arbetar för att producera tal. Vårt center är utrustat med video nasoendoskopisk utrustning och kan utföra denna studie på dagen för ditt besök om så indikeras.
 • Video fluoroskopiVideofluoroskopi är en bra alternativ studie för att utvärdera talmekanismen för barn som kanske inte tolererar nasoendoskopi. Denna avbildningsteknik utförs på röntgenavdelningen med både en radiolog och en logoped närvarande. Under denna studie utvärderas de anatomiska strukturer som är involverade i talproduktion. En bariumlösning placeras i näsan för att hjälpa till att skissera strukturerna bättre. En video tas sedan under talproduktion.

Behandling

Efter ditt barns första utvärdering kommer vårt team att samarbeta för att fastställa den lämpligaste tidpunkten och behandlingsförloppet. Vi kommer att ge rekommendationer och samarbeta med din familj för att schemalägga alla nödvändiga kirurgiska ingrepp, samt upprätta en plan för specialiserad talterapi eller andra nödvändiga terapier. Beroende på ditt barns tillstånd kan vi också rekommendera en utvärdering av en genetiker. Detta kan ofta ställas in för dagen för ditt besök, eller så kan vi göra remisser efter behov.

Kirurgisk behandling av VPD

Om operation är indicerad för att korrigera velofaryngeal dysfunktion, kommer ditt barns kirurg att samarbeta med de andra specialisterna i hans vårdteam för att fastställa den bästa tidpunkten för farynxkirurgi. Ditt barns medicinska team kommer också att arbeta tillsammans för att planera för ytterligare pre- och perioperativ behandling som kommer att främja ditt barns framsteg och återhämtning.

Våra plastikkirurger har erfarenhet av en mängd olika kirurgiska tekniker och procedurer för att behandla VPD, och kommer att rekommendera det behandlingsalternativ som är bäst för ditt barns unika tillstånd. Några vanliga procedurer inkluderar:

 1. Furlow palatoplastik— Furlow-palatoplastik är en vanlig teknik som används vid reparation av gomspalt. Denna procedur kan förlänga gommen och förbättra dess funktion. Det används också för att reparera submukosal gomspalt och som en sekundär revision av en tidigare gomspaltoperation där musklerna i den mjuka gomspalten inte har reparerats.
 2. Palatala revisioner— Revidering av gommen kan rekommenderas om gommen inte har läkt ordentligt efter den första spaltreparationen och det finns en oronasal fistel (hål eller öppning) mellan näsan och munnen. Hålet kan bidra till hypernasalitet och operation för att stänga hålet kan rekommenderas för att förbättra talets kvalitet.
 3. Bakre svalgflik— Detta kirurgiska ingrepp innebär att man tar vävnad från baksidan av halsen och fäster den på den mjuka gommen. Detta förhindrar att luft läcker ut ur näsan under tal.
 4. Sfinkter pharyngoplasty— Under en sfinkterpharyngoplastik kommer ditt barns kirurg att ta vävnad från sidorna av halsen bakom halsmandlarna och sy fast dem på baksidan av halsen. Detta kommer att minska storleken på utrymmet och förhindra att luft läcker ut ur näsan under tal.
VPD-kirurgi hos patienter med 22q11.2 deletionssyndrom

Upp till 75 procent av patienterna med 22q11.2 deletionssyndromet är drabbade av palatala störningar, inklusive velofaryngeal dysfunktion, submukös gomspalt eller gomspalt. Dessa patienter kan ha betydande tal- och språkförseningar, hypernasalt tal och artikulationsproblem.

Många 22q11.2-patienter med betydande talstörningar relaterade till palatala problem kommer att söka kirurgisk ingrepp i tidig barndom. Farynxkirurgi för att behandla VPD hos patienter med 22q11.2-deletion kan resultera i avsevärda förbättringar av tal och kommunikation, social funktion och kan avsevärt förbättra livskvaliteten.

(Video) What is VPI (Velopharyngeal Insufficiency)?

Genomtänkt kirurgiskt beslutsfattande som inkluderar familjen är särskilt viktigt för patienter med 22q11.2 deletion på grund av deras multipla, ofta komplexa, medfödda anomalier. Patienter som behandlas på CHOP kommer att genomgå en grundlig preoperativ utvärdering för att avgöra om VPD-kirurgi är det bästa alternativet.

Denna avancerade screening inkluderar ofta utvärdering av avvikelser i halsryggraden, avvikelser i halspulsådern och obstruktiv sömnapné. Ytterligare screeningar baseras på varje patients medicinska historia. En grundlig preoperativ utvärdering kan hjälpa till att minimera kirurgiska riskfaktorer och hjälpa teamet att fastställa den mest lämpliga behandlingsplanen för ditt barn. Våra preoperativa screeningprotokoll är etablerade för att uppnå de säkraste resultaten och hjälpa familjer att bestämma vad som är bäst för deras barn.

Logopedi för VPD

Barn med velofaryngeala tillstånd kräver specialiserade logopedtekniker. Vårt team av logopeder är speciellt utbildade för att utvärdera och behandla barn med VPD, och kommer att arbeta med din familj för att göra lämpliga behandlingsrekommendationer och rekommendationer för terapi, både inom CHOP iCentrum för barndomskommunikationoch med specialister i ditt samhälle.

Psykosocialt stöd

Vårt team kommer att hänvisa ditt barn till en psykolog om det är indicerat för att hjälpa dem att hantera sociala utmaningar relaterade till deras tillstånd, som att bilda relationer eller fungera i skolan. Avdelningen för plastik-, rekonstruktions- och käkkirurgi har en engagerad psykolog som är specialiserad på att stödja barn och ungdomar med utseendeskillnader eller andra tillstånd som påverkar utveckling eller sociala aktiviteter. Lär dig mer ompsykosociala stödtjänstertillgängligt för ditt barn.

Eftervård

Om ditt barn är 3 1/2 år eller äldre, talar och misstänks ha VPD eller har en diagnos av VPD, är han en bra kandidat för The Children's Hospital of Philadelphias (CHOP) multidisciplinäraVelofaryngeal dysfunktionsprogram(VPD-program).

(Video) Webinar on Noncleft Velopharyngeal Dysfunction

VPD-programmet samlar alla relaterade specialiteter som kan behövas för att hantera både de funktionella och sociala aspekterna av ditt barns tillstånd. Under sina klinikbesök kommer han att få samordnad vård från ett multidisciplinärt team, inklusive kärnkomponenterna plastikkirurgi, logopedi och psykologi. Ditt barns vårdteam kan också inkludera experter från audiologi, genetik, radiologi och mer.

Remisser till andra specialister kan göras vid behov för att ta itu med relaterade problem såsom sömnapné, röststörningar, hörselnedsättning och andra öron-, näs- och halsproblem. VPD-programmet arbetar nära medProgram för läpp- och gomspalt, denAvdelningen för otolaryngologi(även känd som öra, näsa och hals, eller ÖNH) ochSömncenteri avdelningen för lungmedicin för att hantera ditt barns vård. Om ditt barn är non-verbal kan det bli vårdat av andra kliniker.

Vi har ett nära samarbete med din primärvårdsläkare, lokala logopeder och alla skol- eller samhällsprogram för att tillhandahålla den mest samordnade, samarbetande vården för ditt barn. Vårt team kan göra remisser eller rekommendationer för ytterligare specialister eller terapeuter efter behov, inklusive neuropsykologer eller utvecklingsbarnläkare.

Beroende på ditt barns underliggande tillstånd kan hans långtidsvård också hanteras i samordning med något av våra andra specialitetsprogram, t.ex.22q och You Center.

Vårt team kan göra remisser eller rekommendationer för ytterligare specialister eller terapeuter efter behov, inklusive neuropsykologer eller utvecklingsbarnläkare.

FAQs

How do you treat insufficient velopharyngeal closure? ›

Velopharyngeal insufficiency treatment usually involves speech therapy and surgery. Speech therapy can help your child adjust the way they speak to reduce the sounds of VPI. It's often done before and after surgery. Surgery aims to create a better seal between the nasal and oral cavities without blocking the airway.

How do you assess velopharyngeal dysfunction? ›

How is VPI diagnosed? A speech pathologist can determine whether the speech deficit is caused by VPI or another speech disorder. A nasoendoscopy is used to view palatal motion during speech and to determine the size and shape of the velopharyngeal gap.

What is inadequate velopharyngeal function? ›

Velopharyngeal dysfunction (VPD) is a disorder of the velopharyngeal (VP) sphincter or valve, which functions to separate the nasal and oral cavities during speech, swallowing, vomiting, blowing, and sucking. The overall result is decreased speech intelligibility and significant functional and social impairment.

What is an example of a velopharyngeal dysfunction? ›

Velopharyngeal Dysfunction and Speech

Hypernasality, where there is too much sound in the nose during speech. Nasal emission of air when making certain speech sounds. Weak consonants because of the leak of air through the nose. Making speech sounds in the throat due to the lack of air in the mouth.

What 2 muscles are believed to be most important in velopharyngeal closure? ›

The convexity of the dorsal surface of the velum is critical for normal velopharyngeal (VP) function and is largely attributed to the levator veli palatini (LVP) and musculus uvulae (MU).

How do you treat velopharyngeal dysfunction in adults? ›

Treatment of velopharyngeal insufficiency consists of speech therapy and surgical correction by a palatal elongation pushback procedure, posterior pharyngeal wall implant, pharyngeal flap, or pharyngoplasty, depending on the mobility of the lateral pharyngeal walls, the degree of velar elevation, and the size of the ...

Does VPI affect swallowing? ›

Recent findings: Persistent VPI associated with a swallowing deficit can be an isolated anomaly with or without a cleft palate or submucous cleft palate. VPI may be secondary to a cranial neuropathy, esophageal abnormality or associated with another airway anomaly, any of which may further contribute to dysphagia.

What are the 3 most common velopharyngeal closure patterns include? ›

There are various patterns of VPV closure, with three basic patterns having been described in normal subjects; coronal, circular (with or without Passavant's ridge) and sagittal (3,4).

How common is velopharyngeal insufficiency? ›

About10 to 40% of children who have a cleft palate with or without a cleft lip will have persistent VPI after their cleft palate repair. About 25% of children with a submucosal cleft palate will also have VPI.

How does velopharyngeal insufficiency affect life outcomes? ›

Velopharyngeal insufficiency (VPI) may be due to functional or anatomic causes, and can lead to speech deficits, communication difficulty, and emotional strain on patients and their caregivers.

What is the most commonly used surgical procedure for correction of velopharyngeal insufficiency? ›

The Pharyngeal flap is the most common secondary surgical procedure used to treat VPI.

What causes velopharyngeal insufficiency in adults? ›

VPI usually presents in association with cleft palate, submucous cleft palate, palatal fistulae, adenoidectomy, and neuromuscular disorders; after cleft palate surgery; or after the removal of tumors.

What causes velopharyngeal dysfunction? ›

Different things can cause velopharyngeal (vee-low-fair-en-JEE-ul) dysfunction, including: history of cleft palate. submucous cleft palate. 22q deletion syndrome (DiGeorge syndrome)

What is inadequate velopharyngeal closure? ›

Inadequate velopharyngeal closure (VPC) allows air to escape through the nose during the generation of consonants requiring high oral pressure, leading to inappropriate nasal resonance during speech production.

What are compensatory errors for VPI? ›

Compensatory errors for VPI:

o Glottal stop: The vocal cords adduct and then open suddenly, resulting in a voiced plosive that sounds like a grunt. This can be co-articulated with oral placement. o Pharyngeal plosives: The base of the tongue articulates against the posterior pharyngeal wall.

Can you strengthen your soft palate? ›

Soft palate exercises

Puff out your cheeks with air; continue to breathe in and out of your nose. Try yourself, or get someone else, to press a finger against your inflated cheeks. Remember to keep your lips firmly together. Do not allow the air to escape through your mouth or nose.

What cranial nerve is responsible for velopharyngeal closure? ›

nerve and branches of the pharyngeal plexus derived from the glossopharyngeal and vagus nerves and that the facial nerve plays an important role as one of the motor nerves in movements responsible for velopharyngeal closure.

What is the success rate of velopharyngeal surgery? ›

Pharyngeal flap patients (94.2%) were found to have a superior rate of success than either Furlow (75.0%) or sphincter pharyngoplasty (66.7%).

Can VPI lead to nasal regurgitation? ›

Velopharyngeal insufficiency (VPI) occurs when there is improper closure of the soft palate against the pharyngeal wall during speech and swallowing that results in regurgitation through the nasal cavity and hypernasal speech (rhinolalia aperta).

What is stress induced velopharyngeal insufficiency? ›

The usual medical term for the air leak is Stress Velopharyngeal Insufficiency. “Stress” is a critical part of the definition, because it explains that this particular leak occurs only when the area is under pressure or tired. “Velo” is the combined form of the word “Velum,” which is commonly called the Soft Palate.

Can stroke cause velopharyngeal dysfunction? ›

Velopharyngeal incompetence (VPI), which could be shown as nasal penetration, is one of the symptoms of cough and swallowing dysfunction after stroke. VPI indicates symptoms caused by inappropriate velopharyngeal closure, and is associated with neurological issues, including stroke.

What muscles open the velopharyngeal port? ›

The velopharyngeal sphincter comprises the following six muscles:
 • Tensor veli palatini.
 • Levator veli palatini.
 • Uvular muscle (musculus uvulae)
 • Palatoglossus.
 • Palatopharyngeus.
 • Superior constrictor.
Mar 8, 2021

When in speaking do we need to have velopharyngeal closure? ›

To produce most speech sounds, the air and sound need to be directed into the mouth and blocked from entering the nasal cavity. This is done through closure of the velopharyngeal valve.

What speech sounds are easiest to produce for a person with velopharyngeal inadequacy? ›

Nasal sounds are easiest because they do not require that the velopharyngeal space is closed for their production.

Who diagnoses velopharyngeal dysfunction? ›

How is VPD Diagnosed? If VPD is suspected, your child will see a speech-language specialist and a surgeon to be evaluated and confirm the diagnosis. Children typically have a speech evaluation, which means special tests to measure nasality and imaging, if it is needed.

What type of sound does not require velopharyngeal closure? ›

It has long been known that sustained vowel production does not require velopharyngeal closure17,18 and the consonant /n/ is a nasal consonant.

What is neurogenic velopharyngeal incompetence? ›

Velopharyngeal incompetence is a contributing factor to speech disorders and implies the presence of hypernasality, inappropriate nasal escape, and decreased air pressure during speech.

What is the investigation of choice for velopharyngeal insufficiency? ›

The most commonly used technique is nasometry10. Nasometry measures an acoustic phenomenon known as nasalance, a ratio of oral and nasal resonance measured from normally non-nasal speech samples.

What is the difference between velopharyngeal insufficiency and incompetence? ›

Velopharyngeal dysfunction (VPD) is when sound and air leaks into the nose during speech. It's also called velopharyngeal insufficiency or incompetence (VPI).

What age is VPI surgery for? ›

Traditionally at our cleft center, children with CP and VPI at age 3 years have been followed and usually referred to speech therapy; these children have been referred to VPI surgery if VPI is still evident at age 5 years. In recent years, we have performed VPI surgery earlier if moderate-to-severe VPI is evident.

What causes the nasopharynx not to close properly? ›

Causes include a history of cleft palate, adenoidectomy, irregular adenoids, cervical spine anomalies, or oral/pharyngeal tumor removal. In contrast, "velopharyngeal incompetence" refers to a neurogenic cause of inadequate velopharyngeal closure.

Which of the following are the three types of velopharyngeal dysfunction? ›

There are 3 types.
 • +Velopharyngeal insufficiency (VPI) Velopharyngeal insufficiency (VPI) occurs when there is not enough (“insufficient”) tissue in the palate or throat to let the palate contact the back of the throat during speech.
 • +Velopharyngeal mislearning (VPM) ...
 • +Velopharyngeal incompetence (VP incompetence)

How does velopharyngeal insufficiency affect swallowing? ›

Velopharyngeal insufficiency (VPI) occurs when there is improper closure of the soft palate against the pharyngeal wall during speech and swallowing that results in regurgitation through the nasal cavity and hypernasal speech (rhinolalia aperta).

What is the compensatory production for velopharyngeal insufficiency? ›

A glottal stop is a grunt sound that is produced by bringing the vocal cords together and then releasing them suddenly. A glottal stop can be used as a substitution, or it can be co-articulated with oral sounds, particularly plosives. It often occurs as a compensation for velopharyngeal insufficiency (VPI).

What is the most common symptom of velopharyngeal dysfunction VPD )? ›

Signs and symptoms of VPD may include:
 • Excessively nasal speech quality (also known as hypernasality)
 • Leakage of air through the nose while speaking.
 • Speech which sounds weak or muffled.
 • Abnormal articulation.
 • Leakage of food or liquid through the nose while eating.

Videos

1. Pediatric VPI (Velopharyngeal Insufficiency) Evaluation Clinic - Mayo Clinic
(Mayo Clinic)
2. Treatment of Hyper-Nasal Speech (VPI - Velopharyngeal Insufficiency)
(Fauquier ENT)
3. Pharyngeal Flap for Velopharyngeal Insufficiency
(Mayo Clinic)
4. Webinar on Noncleft Velopharyngeal Dysfunction
(American Speech-Language-Hearing Association)
5. Module 1.4- Cleft Palate Speech and Feeding: Velopharyngeal Closure and Nasoendoscopy
(LEADERSproject)
6. Pediatric VPI (Velopharyngeal Insufficiency) Evaluation Clinic - Mayo Clinic
(Mayo Clinic)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dr. Pierre Goyette

Last Updated: 11/05/2023

Views: 5645

Rating: 5 / 5 (50 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dr. Pierre Goyette

Birthday: 1998-01-29

Address: Apt. 611 3357 Yong Plain, West Audra, IL 70053

Phone: +5819954278378

Job: Construction Director

Hobby: Embroidery, Creative writing, Shopping, Driving, Stand-up comedy, Coffee roasting, Scrapbooking

Introduction: My name is Dr. Pierre Goyette, I am a enchanting, powerful, jolly, rich, graceful, colorful, zany person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.